Datowu sadźbu składować

Składuje aktualnu datowu sadźbu tabele datoweje banki. Symbol Datowu sadźbu składować je w symbolowej lajsće Tabelowe daty.

Symbol za Składować

Składować

Změny wobsaha datoweje sadźby so awtomatisce składuja, hdyž druhu datowu sadźbu wuběraće. Zo byšće změny składował, bjeztoho zo by so druha datowa sadźba wubrała, klikńće na symbol Datowu sadźbu składować.

Prošu podpěrajće nas!