Přesuwa wotstawk, w kotrymž kursor je, abo wubrane wotstawki, za přichodny wotstawk.

Přistup k tutomu přikazej …

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Dele přesunyć


Prošu podpěrajće nas!