Přesuwa wotstawk, w kotrymž kursor je, abo wubrane wotstawki, před předchadny wotstawk.

Přistup k tutomu přikazej …

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Horje přesunyć


Prošu podpěrajće nas!