Wuzběhnjenje

Nałožuje aktualnu barbu za wuzběhnjenje na tekstowy wuběr.

Přistup k tutomu přikazej …

Klikńće na symbol Barba za znamješkowe wuzběhnjenje w

Symbol za Barba za znamješkowe wuzběhnjenje

Symbol za Barba za znamješkowe wuzběhnjenje


note

Zo byšće barbu wuzběhnjenja změnił, klikńće na šipk pódla symbola Barba za znamješkowe wuzběhnjenje a potom na barbu, kotruž chceće wužiwać.


Wuzběhnjenje nałožić

Na tekstowy wuběr

  1. Wubjerće tekst, kotryž chceće wuzběhnyć.

  2. Klikńće na symbol Barba za znamješkowe wuzběhnjenje w symbolowej lajsće .

  3. Zo byšće za wuběrom dale pisał, klikńće na +M.

tip

Zo byšće wuzběhnjenje na jednotliwe słowo nałožił, klikńće dwójce na słowo; za sadu klikńće trójce a za wotstawk štyrikróć.


Zo byšće wuzběhnjenje wotstronił

  1. Wubjerće wuzběhnjeny tekst.

  2. Klikńće na šipk pódla symbola Barba za znamješkowe wuzběhnjenje w symbolowej lajsće a potom na Žana pjelnjenka.

Prošu podpěrajće nas!