Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Podawa horicontalny směr teksta.

Symbol za Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Tekstowy směr wotlěwa doprawa

Prošu podpěrajće nas!