Mjeno pisma

Zmóžnja wam, mjeno pisma z lisćiny wubrać abo mjeno pisma direktnje zapodać.

Móžeće wjacore, přez semikolony dźělene pisma zapodać. LibreOffice kóžde pomjenowane pismo w tym porjedźe wužiwa, jeli předchadne pisma k dispoziciji njejsu.

Změny pisma so na wubrany tekst abo wubrane słowo nałožuja, w kotrymž kursor je. Jeli tekst wubrany njeje, so pismo na tekst nałožuje, kotryž so po tym zapodawa.

Poslednje pjeć pismowych mjenow, kotrež je so wubrało, w hornim dźělu kombinaciskeho pola pokazuje.

Symbol za Mjeno pisma

Mjeno pisma

Symbol za Notica

W LibreOffice k dispoziciji stejace pisma jenož widźiće, jeli ćišćak je jako standardny ćišćak we wašim systemje instalowany. Zo byšće ćišćak jako standardny ćišćak instalował, čitajće prošu dokumentaciju swojeho dźěłoweho systema.


Móžeće mjena pismow widźeć, kotrež su w swojim pismje sformatěrowane, jeli polo Přehlad pismow pokazać w LibreOffice – Napohlad w dialogowym polu Nastajenja markěrujeće.

Prošu podpěrajće nas!