Na lěsycy popadnyć

Podawa, hač so maja wobłuki, rysowanske elementy a wodźenske elementy jenož mjez lěsyčnymi dypkami přesunyć. Zo byšće status łójenskeje lěsycy jenož za aktualnu akciju změnił, ćehńće objekt ze stłóčenej tastu .

Wusměrjuje objekty awtomatisce na wertikalnych a horicontalnych lěsyčnych linijach.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Lěsyca a pomocne linije – Na lěsycy popadnyć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Na lěsycy popadnyć

Na lěsycy popadnyć


Zo byšće tutu funkciju přepisał, dźeržće tastu stłóčenu, hdyž objekt ćahaće.

Prošu podpěrajće nas!