Asistent kombinaciskeho pola/lisćinoweho pola: Pólny wuběr

Wubjerće datowe polo, kotrež je w tabeli na předchadnej stronje podate, kotrehož wobsah ma so w lisćinowym abo kombinaciskim polu pokazać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo abo Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować: Asistent – Strona 2.


K dispoziciji stejace pola

Pokazuje wšě tabelowe pola, kotrež su na předchadnej stronje asistenta wubrane.

Pokazowanske polo

Podawa polo, kotrehož daty maja so w kombinaciskich abo lisćinowych polach pokazać.

Tu podate pólne mjeno so w kajkosćach wodźenskeho elementa jako element SQL-instrukcije w polu lisćinowy wobsah jewi.

Prošu podpěrajće nas!