Asistent kombinaciskeho pola/lisćinoweho pola: Tabelowy wuběr

Podawa tabelu z k dispoziciji stejacych tabelow datoweje banki, kotraž datowe polo wobsahuje, kotrehož wobsah ma so jako lisćinowy zapisk pokazać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo abo Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować: Asistent – Strona 1.


Při lisćinowych polach so tabela podawa, kotraž da so z aktualnej formularowej tabelu zwjazać. Zwjazowanska tabela dyrbi znajmjeńša jedne polo z tabelu aktualneho formulara zhromadna měć. To zmóžnja, jónkróćnu referencu wutworić.

Při kombinaciskich polach dyrbi poćah mjez formularowej tabelu a tabelu eksistować, kotraž daty wobsahuje, kotrež maja so w kombinaciskim polu pokazać.

Tabela

Wubjerće w polu Tabela tabelu, kotraž datowe polo wobsahuje, kotrehož wobsah ma so we wodźenskim elemenće pokazać.

Tu podata tabela so w kajkosćach wodźenskeho elementa jako element SQL-instrukcije w polu lisćinowy wobsah jewi.

Prošu podpěrajće nas!