Asistent tabeloweho elementa: Pólny wuběr

Podawa, kotre pola maja so w tabelowym wodźenskim elemenće pokazać.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Dalše wodźenske elementy, potom na symbol Tabelowy wodźenski element a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi eksistować.


Pola, kotrež su k dispoziciji

Nalistuje mjena pola datoweje banki we wubranej tabeli abo wubranym wotprašowanju. Klikńće, zo byšće polo wubrał abo dźeržće tastu Umsch (⇧) abo , mjeztym zo klikaće, zo byšće wjace hač jedne polo wubrał.

>

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

>>

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<

Klikńće, zo byšće wubrane pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

<<

Klikńće, zo byšće wšě pola do lisćinoweho pola přesunył, na kotrež šipk pokazuje.

Wubrane pola

Pokazuje datowe pola, kotrež so do formularoweho pola přejimaja.

Prošu podpěrajće nas!