Asistent tabeloweho elementa / lisćinoweho pola / kombinaciskeho pola: Daty

Wubjerće datowe žórło a tabelu, kotrymajž formularowe polo wotpowěduje. Jeli formularowe polo do dokumenta zasadźujeće, kotryž je z datowym žórłom zwjazany, budźe strona njewidźomna.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Dalše wodźenske elementy, potom na symbol Tabelowy wodźenski element a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku w aktualnym formularje dowoleny njeje.


Datowe žórło

Podawa datowe žórło, kotrež požadanu tabelu wobsahuje.

Tabela

Podawa požadanu tabelu.

Prošu podpěrajće nas!