Asistent tabeloweho elementa

Jeli tabelowy wodźenski element do dokumenta zasadźujeće, so Asistent tabeloweho wodźenskeho elementa awtomatisce startuje. W tutym asistenće móžeće interaktiwnje podać, kotre informacije so w tabelowym wodźenskim elemenće pokazuja.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Dalše wodźenske elementy, potom na symbol Tabelowy wodźenski element a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił.


Symbol za Notica

Móžeće symbol Asistenty zapinjene/wupinjene wužiwać, zo byšće tomu zadźěwał, zo so asistent awtomatisce startuje.


Asistent tabeloweho elementa / lisćinoweho pola / kombinaciskeho pola: Daty

Wubjerće datowe žórło a tabelu, kotrymajž formularowe polo wotpowěduje. Jeli formularowe polo do dokumenta zasadźujeće, kotryž je z datowym žórłom zwjazany, budźe strona njewidźomna.

Asistent tabeloweho elementa: Pólny wuběr

Podawa, kotre pola maja so w tabelowym wodźenskim elemenće pokazać.

Přetorhnyć

Hdyž na Přetorhnyć klikaće, so dialog začinja, bjeztoho zo bychu so změny składowali.

Wróćo

Wobhladajće sej wuběry w dialogu, kotrež su so w předchadnym kroku přewjedli. Aktualne nastajenja njezměnjene wostanu. Tute tłóčatko da so jenož wot druheje strony sem aktiwizować.

Dale

Klikńće na tłóčatko Dale a asistent aktualne dialogowe nastajenja wužiwa a k přichodnemu krokej postupuje. Jeli sće posledni krok docpěł, tute tłóčatko Wutworić rěka.

Prošu podpěrajće nas!