Wosebite pokazy za datumowe pola

Hdyž lěto z dweju městnow zapodawaće, so wotpowědna štyriměstnowa hódnota přez nastajenje w – LibreOffice – Powšitkowne postaja. Jeli na přikład hódnota 1935 je jako delnja hranična hódnota nastajena a wy 34 jako datumowu hódnotu zapodawaće, budźe 2034 wuslědk, nic 1934.

Přednastajena hranična hódnota budźe so za kóždy dokument składować.

W LibreOffice so lěta ze štyrjomi městnami zwobrazuje, tohodla je rozdźěl mjez 1.1.99 a 1.1.01 dwě lěće. Nastajenje Lěto (dwuměstnowe) wužiwarjej zmóžnja, lěta definować, w kotrychž so dwuměstnowe datumy ličbje 2000 přidawaja. Zo byšće ilustrował, hač datum 1.1.30 abo pozdźiši podawaće, so zapodaće „1.1.20“ jako „1.1.2020“ město 1.1.1920 spóznawa.

Prošu podpěrajće nas!