Wosebite kajkosće sformatěrowaneho pola.

Formatěrowanje: Zo byšće kajkosć Formatěrowanje nastajił, klikńće na tłóčatko w lince Formatěrowanje dialoga Kajkosće: Sformatěrowane polo. Dialog Ličbny format so zjewi.

Jeli sformatěrowane polo je z tekstowym polom datoweje banki zwjazane, ze zapiskami w tutym polu kaž z tekstom wobchadźeja. Jeli sformatěrowane polo je z polom datoweje banki zwjazane, kotrež da so jako ličba pokazać, wobchadźeja ze zapodaćom kaž z ličbami. Z datumom a časom tež internje kaž z ličbami wobchadźeja.

Minimalna hódnota a maksimalna hódnota: Móžeće minimalnu a maksimalnu numerisku hódnotu za sformatěrowane polo zapodać. Minimalna a maksimalna hódnota wudaće eksistowacych datow postajatej (přikład: minimalna hódnota je 5, zwjazane polo datoweje banki wobsahuje cyłu hódnotu 3. Wudaće je 5, ale hódnota w datowej bance so njezměni) a zapodaće nowych datow (přikład: Maksimalna hódnota je 10 a wy zapodawaće 20. Zapodaće so koriguje a 10 so do datoweje banki pisa). Jeli so poli minimalna hódnota a maksimalna hódnota njewupjelnjatej, so hranične hódnoty njenałožuja. Za sformatěrowane pola, kotrež su z tekstowym polom datoweje banki zwjazane, tutej dwě hodnoće a standardna hódnota njepłaća.

Standardna hódnota: Tuta hódnota so za nowe datowe sadźby jako standardna hódnota wužiwa.

Prošu podpěrajće nas!