Sign Existing PDF

LibreOffice can digitally sign an existing PDF document.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Digitalne signatury – Eksistowacy PDF signować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Eksistowacu PDF-dataju signować.

Wubjerće Eksistowacy PDF signować w meniju Dataja rajtarka Dataja.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Eksistowacy PDF signować

Eksistowacy PDF signować


The PDF document opens in LibreOffice Draw in read only mode.

Sign the PDF document as usual.

Prošu podpěrajće nas!