Select Certificate

Select the certificate that you want to digitally sign the current document with.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Digitalne signatury – Digitalne signatury….

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Powšitkowny a klikńće na tłóčatko Digitalne signatury….

Wubjerće Nastroje – Makra – Digitalna signatura….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Digitalne signatury.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Digitalna signatura

Digitalna signatura

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na polo Signatura w statusowej lajsće.


About Digital Signatures

List

Select the certificate that you want to digitally sign the current document with.

View Certificate

Opens the View Certificate dialog where you can examine the selected certificate.

Description

Type a purpose for the signature.

Prošu podpěrajće nas!