Paste Unformatted Text

Paste only the text contents, without any formatting.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Njeformatěrowany tekst zasadźić.

Klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Wobsah zasadźić – Njeformatěrowany tekst zasadźić.

Tłóčće + Alt + ⇧ + V.


Prošu podpěrajće nas!