Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Łójenske linije (Impress abo Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Na lěsycy popadnyć

Podawa, hač so maja wobłuki, rysowanske elementy a wodźenske elementy jenož mjez lěsyčnymi dypkami přesunyć. Zo byšće status łójenskeje lěsycy jenož za aktualnu akciju změnił, ćehńće objekt ze stłóčenej tastu .

Symbol za Na lěsycy popadnyć

Na lěsycy popadnyć

Na łójenskich linijach łójić

Popadnje kromu ćehnjeneho objekta k přichodnej popadowacej liniji, hdyž myšku pušćeće.

Symbol za Na łójenskich linijach łójić

Na łójenskich linijach łójić

Na objektowym ramiku łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta ke kromje najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

Symbol za Na objektowym ramiku łójić

Na objektowym ramiku łójić

Na objektowych dypkach łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k dypkam najblišeho grafikoweho objekta wusměrić.

Symbol za Na objektowych dypkach łójić

Na objektowych dypkach łójić

Na kromach strony łójić

Podawa, hač ma so kontura grafikoweho objekta k najblišej kromje strony wusměrić.

Symbol za Na kromach strony łójić

Na kromach strony łójić

Prošu podpěrajće nas!