XML Filter

View and edit the settings of an XML filter.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Nastajenja XML-filtra… a klikńće na potom Nowy… abo Wobdźěłać….


Prošu podpěrajće nas!