Move Menu

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Přiměrić… – rajtark: Menije, klikńće na symbol za „Hamburger“ naprawo pódla pola „Cil“, symbol wuběranskeho menija z třomi smužkami, a wubjerće Přesunyć….


Menu position

Moves the selected menu entry up one position or down one position in the menu when you click an arrow button.

Up and Down arrow buttons

Click on the Up or Down arrows on the right to move the selected command upward or downward in the list of displayed menu commands.

tip

You can drag and drop the selected command to move it to the position you want.


Prošu podpěrajće nas!