Change Password

Protects the selected library with a password. You can enter a new password, or change the current password.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Nastroje – Makra – Makra rjadować – Basic…,
klikńće na tłóčatko Rjadować…,
potom na rajtark Biblioteki
a skónčnje na tłóčatko Hesło….


Old password

Password

Enter the current password for the selected library.

New password

Password

Enter a new password for the selected library.

Confirm

Reenter the new password for the selected library.

Prošu podpěrajće nas!