Enter Group

Opens the selected group, so that you can edit the individual objects. If the selected group contains nested group, you can repeat this command on the subgroups. This command does not permanently ungroup the objects.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Do zeskupjenja zastupić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Rysować – Do zeskupjenja zastupić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Do zeskupjenja zastupić

Do skupiny zastupić


tip

To select an individual object in a group, hold down , and then click the object.


Prošu podpěrajće nas!