Send Backward

Moves the selected object down one level, so that it is closer to the bottom of the stacking order.

Přistup k tutomu přikazej …

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Dale dozady

Dozady


Prošu podpěrajće nas!