Position and Size

Resizes, moves, rotates, or slants the selected object.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Format – Pozicija a wulkosć….


Position and Size

Resizes or moves the selected object.

Rotation

Rotates the selected object.

Wróćo stajić

Staja změny wróćo, kotrež su so w aktualnym rajtarku přewjedli, na te nastajenja, kotrež do toho we wočinjenym dialogu běchu.

Prošu podpěrajće nas!