Superscript

Reduces the font size of the selected text and raises the text above the baseline.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni – wubjerće Stil – Wyše stajeny.


Symbol za Wyše stajeny

Wyšej stajeny

Prošu podpěrajće nas!