Strikethrough

Draws a line through the selected text, or if the cursor is in a word, the entire word.

Přistup k tutomu přikazej …

Wočińće kontekstowy meni – wubjerće Stil – Přešmórnyć.


Prošu podpěrajće nas!