Formula Object

Inserts a formula into the current document.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – OLE-objekt – Formlowy objekt….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Zasadźić – Formlowy objekt.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Formlowy objekt

Formlowy objekt zasadźić

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + E


Prošu podpěrajće nas!