Select Source

Selects the scanner that you want to use.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Zasadźić – Medije – Skenować – Žórło wubrać….


Prošu podpěrajće nas!