Status Bar

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Přistup k tutomu přikazej …

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Statusowa lajsta.

Z powjercha z rajtarkami:

Klikńće na tłóčatko Napohlad na rajtarku Napohlad a wubjerće Statusowa lajsta.


Prošu podpěrajće nas!