Standard Bar

Shows or hides the Standard bar.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Standard.


Prošu podpěrajće nas!