Protect Changes

Prevents a user from deactivating the record changes feature, or from accepting or rejecting changes unless the user enters a password.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować –Škitać….

On the Track Changes toolbar, click

Symbol za Změny škitać

Změny škitać


Prošu podpěrajće nas!