Record Changes

Tracks each change that is made in the current document by author and date.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Wobdźěłać – Změnam slědować – Natočić.

On the Track Changes toolbar, click

Symbol za Změny natočić

Změny natočić


The following changes are tracked when the record changes command is active:

Prošu podpěrajće nas!