Business

Contains contact information for business cards that use a layout from a 'Business Card, Work' category. Business card layouts are selected on the Business Cards tab.

Přistup k tutomu přikazej …

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki – rajtark: Wobchodniske.


Business data

Enter the contact information that you want to include on your business card.

Symbol za Notica

If you want to include your name on a business card, enter your name on the Private tab. Then choose a layout on the Business Cards tab that includes a name placeholder.


Předewzaće

Zapodajće mjeno swojeho předewzaća do tutoho pola.

Company 2nd line

Enter additional company details.

Slogan

Enter the slogan of your company.

Hasa/Dróha

Zapodajće mjeno swojeje dróhi/hasy do tutoho pola.

PWČ

Zapodajće swoje póstowe wodźenske čisło do tutoho pola.

Bydlišćo

Zapodajće swoje bydlišćo.

Zwjazkowy kraj

Zapodajće swój zwjazkowy kraj.

Kraj

Zapodajće swój kraj.

Pozicija

Zapodajće swoju powołansku poziciju w předewzaću do tutoho pola.

Phone

Enter your business telephone number.

Mobile

Enter your mobile telephone number.

Faks

Zapodajće swoje faksowe čisło do tutoho pola.

Homepage

Enter the address of your company's internet homepage.

E-mejlowa adresa

Zapodajće swoju e-mejlowu adresu. Na přikład moje.mjeno@mój.poskićowar.de

Prošu podpěrajće nas!