Meni Wobdźěłać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Cofnyć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cofnyć

Cofnyć

Z tastatury:

+ Z

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wospjetować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wospjetować

Wospjetować

Z tastatury:

+ Y

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wospjetować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wospjetować

Wospjetować

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + Y

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wutřihać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Wutřihać. (powjerch z rajtarkami)

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wutřihać

Wutřihać

Z tastatury:

+ X

Umsch (⇧) + Entf

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Kopěrować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Kopěrować. (powjerch z rajtarkami)

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Kopěrować

Kopěrować

Z tastatury:

+ C

Strg + Einfg

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Zasadźić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Zasadźić. (powjerch z rajtarkami)

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Zasadźić

Zasadźić

Z tastatury:

+ V

Umsch (⇧) + Einfg

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Wobsah zasadźić….

Z powjercha z rajtarkami:

Klikńće dołho na Start – Zasadźić. (powjerch z rajtarkami)

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wobsah zasadźić

Wobsah zasadźić

Symbol za Zasadźić

Zasadźić (dołhe kliknjenje)

Z tastatury:

Tłóčće + ⇧ + V.

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Njeformatěrowany tekst zasadźić.

Klikńće z prawej tastu, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Wobsah zasadźić – Njeformatěrowany tekst zasadźić.

Tłóčće + Alt + ⇧ + V.

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Jako zakašćikowanu tabelu zasadźić.

Klikńće z prawej tastu na cilowu celu tabele, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Wobsah zasadźić – Jako zakašćikowanu tabelu zasadźić.

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Jako linki nad tym zasadźić.

Klikńće z prawej tastu na cilowu celu tabele, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Wobsah zasadźić – Jako linki nad tym zasadźić.

Wubjerće Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Jako špalty před tym zasadźić.

Klikńće z prawej tastu na cilowu celu tabele, zo byšće kontekstowy meni wočinił a wubjerće Wobsah zasadźić – Jako špalty před tym zasadźić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Wšě zasadźić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wšě wubrać

Wšě wubrać

Z tastatury:

+ A

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Přepruwować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Změnam slědować

Změnam slědować

Wubjerće Wobdźěłać – Změnam slědować – Natočić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Slědowane změny pokazać

Slědowane změny pokazać

Wubjerće Wobdźěłać – Změnam slědować – Rjadować….

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Rjadować… – rajtark: Lisćina.

Wubjerće Nastroje – Awtomatiska korektura – Nałožić a změny wobdźěłać. Dialog Awtomatiska korektura so zjewi.
Klikńće na tłóčatko Změny wobdźěłać a nawigěrujće k rajtarkej Lisćina.

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Rjadować… – rajtark: Filter.

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Dokument zjednoćić….

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Dokument přirunać….

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować –Škitać….

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Komentować….

Wubjerće Wobdźěłać – Změny slědować – Rjadować… – rajtark: Lisćina.
Klikńće na zapisk w lisćinje a wočińće kontekstowy meni.
Wubjerće Komentar wobdźěłać….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Přepruwowanje.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Pytać….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Pytać…. (powjerch z rajtarkami)

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Pytać

Pytać

Z tastatury:

+ F

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnić….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Pytać a wuměnić

Pytać a wuměnić

Z tastatury:

+ H

Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnic… – tłóčatko: Atributy.

Wubjerće Wobdźěłać – Pytać a wuměnic… – tłóčatko: Format….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Nawigator.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Nawigator pokazać/schować

Nawigator pokazać/schować

Z tastatury:

F5

Wubjerće Nastroje – Datowa banka literatury.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Eksterne zwjazanja… – tłóčatko: Změnić… (jenož DDE-zwjazanja).

Wubjerće wobłuk a potom Wobdźěłać – OLE-objekt – Kajkosće…

Wočińće kontekstowy meni wubraneho wobłuka a wubjerće Kajkosće….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – OLE-objekt.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće přikazy w meniju.

Wubjerće Wobdźěłać – OLE-objekt – Wobdźěłać, je tež w kontekstowym meniju wubraneho objekta.

Wubjerće Wobdźěłać – OLE-objekt – Wočinić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Wobdźěłać – Referenca.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Referenca

Wotkaz

Prošu podpěrajće nas!