Meni Format

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Předłohi awtomatiskeho formata

Awtomatiski format

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Linki – Wysokosć….

Z kontekstoweho menija:

Wočińće kontekstowy meni linkoweje hłowy we wočinjenej tabeli datoweje banki – wubjerće Linkowa wysokosć….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wuhotowanje – Linka – Linkowa wysokosć.

Wubjerće Start – Linka – Linkowa wysokosć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linkowa wysokosć

Linkowa wysokosć

Wubjerće Format – Špalty – Šěrokosć….

Wočińće kontekstowy meni špaltoweje hłowy we wočinjenej tabeli datoweje banki – wubjerće Špaltowa šěrokosć….

Wočińće kontekstowy meni linkoweje hłowy w tabeli datoweje banki – wubjerće Tabelowy format.

Wočińće kontekstowy meni špaltoweje hłowy w tabeli datoweje banki – wubjerće Špaltowy format.

Kontekstowy meni za linkowu hłowu we wočinjenej tabeli datoweje banki – Linki zhašeć.

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wjerćeć abo Kiwknyć

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wjerćeć abo kiwknyć

Wjerćeć abo kiwknyć

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wjerćeć abo Kiwknyć – Padorunje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Padorunje kiwknyć

Padorunje kiwknyć

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wjerćeć abo Kiwknyć – Wodorunje

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wodorunje kiwknyć

Wodorunje kiwknyć

Wubjerće tři objekty abo wjace objektow a

Wubjerće Twar – Wuběr rozdźělić (LibreOffice Draw).

Wočińće kontekstowy meni – wubjerće Wuběr rozdźělić (LibreOffice Impress).

Symbol za Rozdźělić

Rozdźělić

Prošu podpěrajće nas!