Meni Format

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Dalše wodźenske elementy, potom na symbol Tabelowy wodźenski element a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Dalše wodźenske elementy, potom na symbol Tabelowy wodźenski element a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku w aktualnym formularje dowoleny njeje.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Dalše wodźenske elementy, potom na symbol Tabelowy wodźenski element a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi eksistować.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo abo Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo abo Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować: Asistent – Strona 1.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo abo Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować: Asistent – Strona 2.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Lisćinowe polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować: Asistent – Strona 3.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy, klikńće na symbol Kombinaciske polo a ćehńće z myšku, zo byšće polo wutworił. Zwisk z datowej banku dyrbi w formularje eksistować: Asistent – Strona 3.

Wočińće Nastroje – Makra – tłóčatko: Makro wobdźěłać… – Napohlad – Symbolowe lajsty – Nastroje a klikńće na

Symbol za Kajkosće

Kajkosće

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Formularowe kajkosće….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Formularowe kajkosće.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Formularowe kajkosće.

Wubjerće Nastroje – Formularowe kajkosće.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Formularowe kajkosće

Formularowe kajkosće

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Formularowe kajkosće… – rajtark: Powšitkowny.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Formularowe kajkosće – rajtark: Powšitkowny.

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Formularowe kajkosće… – rajtark: Daty.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Formularowe kajkosće – rajtark: Daty.

Wočińće kontekstowy meni wubraneho wodźenskeho elementa w dokumenće XML-formulara a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa… – Daty.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowe wodźenske elementy dokumenta XML-formulara a klikńće na symbol Wodźenski element – rajtark: Daty.

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Formularowe kajkosće… – rajtark: Podawki.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Formularowe kajkosće – rajtark: Podawki.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Kajkosće wodźenskeho elementa….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Kajkosće wodźenskeho elementa….

Wubjerće Nastroje – Kajkosće wodźenskeho elementa.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wodźenski element

Kajkosće wodźenskeho elementa

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa… – rajtark: Powšitkowny.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Wodźenski element – rajtark: Powšitkowny.

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa… – rajtark: Daty.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Wodźenski element – rajtark: Daty.

Wočińće kontekstowy meni wubraneho formularoweho elementa a wubjerće Kajkosće wodźenskeho elementa… – rajtark: Podawki.

Wočińće symbolowu lajstu Formularowy naćisk a klikńće na symbol Kajkosće wodźenskeho elementa – rajtark: Podawki.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Aktiwizowanski porjad….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Aktiwizowanski porjad….

Wubjerće Nastroje – Aktiwizowanski porjad.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Aktiwizowanski porjad

Aktiwěrowanski porjad

Klikńće w symbolowej lajsće Formularowy naćisk na

Symbol za Polo přidać

Polo přidać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Formularowy nawigator….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Formularowy nawigator….

Wubjerće Nastroje – Formularowy nawigator.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Formularowy nawigator

Formularny nawigator

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Naćiskowy modus.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Naćiskowy modus přepinać.

Wubjerće Nastroje – Naćiskowy modus přepinać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Naćiskowy modus

Naćiskowy modus zapinjeny/wupinjeny

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – W naćiskowym modusu wočinić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – W naćiskowym modusu wočinić.

Wubjerće Nastroje – W naćiskowym modusu wočinić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za W naćiskowym modusu wočinić

W naćiskowym modusu wočinić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular – Asistenty za wodźenske elementy.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Formular – Asistenty wodźenskich elementow za formulary.

Wubjerće Nastroje – Asistenty wodźenskich elementow za formulary.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Asistent

Asistenty zapinjene/wupinjene

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Porjad.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće rajtark Wobraz.

Wubjerće rajtark Objekt.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Porjad

Porjad

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Porjad – Cyle do prědka.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – Cyle do prědka.

Wubjerće Objekt – Cyle do prědka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cyle doprědka

Cyle doprědka

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Dale doprědka

Doprědka

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Dale dozady

Dozady

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Porjad – Cyle do pozadka.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – Cyle do pozadka.

Wubjerće Objekt – Cyle do pozadka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Cyle do pozadka

Cyle dozady

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Rjadować – Do prědka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Do prědka

Do prědka

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Rjadować – Do pozadka.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Do pozadka

Do pozadka

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tekst wusměrić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – wobłuk .

Wubjerće Format – Wusměrić – Nalěwo (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wubjerće Twar – Objekty wusměrić – Nalěwo (z wubranymi objektami) (LibreOffice Draw).

Wočińće kontekstowy meni – wubjerće Wusměrić – Nalěwo (z wubranymi objektami) (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw).

Klikńće w symbolowej lajsće Wusměrić (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) na

Symbol za Nalěwo

Nalěwo

Wubjerće Format – Wusměrić – Centrowano (LibreOffice Writer, LibreOffice Calc).

Wubjerće Twar – Objekty wusměrić – Centrowane (z wubranymi objektami) (LibreOffice Draw).

Klikńće w symbolowej lajsće Wusměrić (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) na

Symbol za Centrowany

Centrowany

Wubjerće Format – Wusměrić – Naprawo.

Wubjerće Twar – Objekty wusměrić – naprawo (z wubranymi objektami) (LibreOffice Draw).

Klikńće w symbolowej lajsće Wusměrić (LibreOffice Impress, LibreOffice Draw) na

Symbol za Naprawo

Naprawo

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tekst wusměrić – Horjeka.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Horjeka wusměrić

Horjeka

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tekst wusměrić – Centrowane.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Centrowane

Srjedźizna

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tekst wusměrić – Deleka.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – wobłuk .

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Deleka wusměrić

Deleka

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje.

Z kontekstoweho menija:

Klikńće z prawej tastu na wubrany objekt a wubjerće Zakótwjenje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Zakótwjenje

Zakótwjenje

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Na stronje.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Na stronje.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Na stronje.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Na wotstawku.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Na wotstawku.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Na wotstawku.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Na znamješku.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Na znamješku.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Na znamješku.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Jako znamješko.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Jako znamješko.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Jako znamješko.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Na wobłuku.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Na wobłuku.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Na wobłuku.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Na celi.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Na celi.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Na celi.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Zakótwjenje – Na celi (z celu skalować).

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Zakótwjenje – Na celi (z celu skalować).

Wubjerće Celowej wulkosći přiměrić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – meni Zakótwjenje – Na celi (z celu skalować).

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formulary – Wobsahowe wodźenske elementy.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Formular.

Prošu podpěrajće nas!