Meni Format

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wulkosć – Minimalna linkowa wysokosć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Wulkosć optimować – Minimalna linkowa wysokosć.

Wubjerće Minimalna linkowa wysokosć w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Minimalna linkowa wysokosć

Minimalna linkowa wysokosć

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Minimalna linkowa wysokosć.

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Z powjercha z rajtarkami:

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Optimalna linkowa wysokosć

Optimalna linkowa wysokosć

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće linki w tabeli, klikńće z prawej tastu a wubjerće Wulkosć – Linki runoměrnje rozměstnić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Wulkosć optiměrować – Linki runoměrnje rozměstnić.

Wubjerće Linki runoměrnje rozměstnić w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Linki runoměrnje rozměstnić

Linki runoměrnje rozdźělić

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Linki runoměrnje rozměstnić.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Wulkosć – Minimalna špaltowa šěrokosć.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Wulkosć optiměrować – Minimalna špaltowa šěrokosć.

Wubjerće Minimalna špaltowa šěrokosć w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Minimalna špaltowa šěrokosć

Minimalna špaltowa šěrokosć

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Minimalna špaltowa šěrokosć.

Z menijoweje lajsty:

Z kontekstoweho menija:

Z powjercha z rajtarkami:

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Optimalna špaltowa šěrokosć

Optimalna šěrokosć špalty

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće špalty w tabeli, klikńće z prawej tastu a wubjerće Wulkosć – Špalty runoměrnje rozměstnić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Tabela – Wulkosć optiměrować – Špalty runoměrnje rozměstnić.

Wubjerće Špalty runoměrnje rozměstnić w meniju Tabela rajtarka Tabela.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Špalty runoměrnje rozměstnić

Špalty runostajnje rozměstnić

Z bóčnicy:

Wubjerće Kajkosće – Tabela – Špalty runoměrnje rozměstnić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Direktne formatěrowanje wotstronić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Start – Zhašeć.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Direktne formatěrowanje wotstronić

Direktne formatěrowanje wotstronić

Z tastatury:

+ M

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Znamješko….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Znamješko

Znamješko

Z bóčnicy:

Wubjerće bóčnicu Předłohi, wočińće kontekstowy meni předłohi a wubjerće Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Pismo.

Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Pismowe efekty.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Pismowe efekty.

Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Pozicija.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni a klikńće na Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Wusměrjenje.

Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Aziske wuhotowanje

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni a klikńće na Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Aziske wuhotowanje.

Wubjerće Format – Wotstawk… – rajtark: Aziska typografija (nic w HTML-dokumentach).

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi – wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Aziska typografija.

Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Hyperwotkaz.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wotstawk….

Z kontekstoweho menija:

Stajće kursor do wotstawka a wubjerće Wotstawk – Wotstawk….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wotstawk… w meniju Start rajtarka Start.

Z bóčnicy:

Wočińće bóčnicu Předłohi, wubjerće wotstawkowu předłohu, wočińće kontekstowy meni a wubjerće Nowy… abo Předłohu wobdźěłać….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wotstawk

Wotstawk

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Wusměrjenje.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska a klikńće na Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Wusměrjenje.

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Zasunjenja a wotstup.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Zasunjenja a wotstupy.

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Tabulatory.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rajtarki.

Klikńće dwójce na lineal

(wšě nastajenja jenož we Writer abo w Calc)

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Ramiki.

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Ramiki.

Wubjerće Format – Wobłuk a Objekt – Kajkosće… – Rajtark: Ramiki

Wubjerće Format – Předłoha strony… – Rajtark: Ramiki.

Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Ramiki.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Ramiki.

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Hłowowa linka – tłóčatko: Wjace…

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Nohowa linka – tłóčatko: Wjace….

Wubjerće Format – Wotstawk… – Rajtark: Pozadk.

Wubjerće Format –Znamješko… – rajtark: Wuzběhnjenje.

Wubjerće Format – Wobraz… – Rajtark: Pozadk.

Wubjerće Format – Wobłuk a objekt – Kajkosće… – rajtark: Wobłuk

Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Pozadk.

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Hłowowa linka – tłóčatko: Wjace…

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Nohowa linka – tłóčatko: Wjace….

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Pozadk.

Wubjerće Zasadźić/Wobdźěłać – Wotrězk… – rajtark: Pozadk

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Předłohi – Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Předłohi– Předłohi rjadować, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Format – Předłoha strony… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Předłohi – Předłohi rjadować – wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Format – Předłohi – Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Format – Předłohi… – Předłohi rjadować, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rjadować. (Draw)

Wubjerće Folija – Kajkosće folije… – rajtark: Strona.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi – wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rjadować.

Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Hłowowa linka.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska předłohi strony a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Hłowowa linka.

Wubjerće Format - Předłoha strony… – rajtark: Nohowa linka.

Wubjerće Napohlad – Formatowe předłohi, wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy… /Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Nohowa linka.

Symbol za 3D-efekty

3D-efekty

Wočińće kontekstowy meni 3D-objekta, wubjerće 3D-efekty… – rajtark: Geometrija.

Wočińće kontekstowy meni 3D-objekta. wubjerće 3D-efekty… – rajtark: Wotsćin.

Wočińće kontekstowy meni 3D-objekt, wubjerće 3D-efekty… – rajtark: Wobswětlenje.

Wočińće kontekstowy meni 3D-objekta, wubjerće 3D-efekty… – rajtark: Tekstury.

Wočińće kontekstowy meni 3D-objekta, wubjerće 3D-efekty… – rajtark: Material.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Naličenske znamješka a čisłowanje….

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Lisćina – Naličenske znamješka a čisłowanje….

Z powjercha z rajtarkami:

Ze statusoweje lajsty:

Stajće kursor na nadpismo, klikńće na wobłuk Rozrjad.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za dialog Naličenske znamješka a čisłowanje

Naličenske znamješka a čisłowanje

Standardne naličenske znamješkoStandardne čisłowanje

Klikńće dołho a wubjerće Přiměrić….

Wubjerće Format – Naličenske znamješka a čisłowanje….

Wočińće dialog Naličenske znamješka a čisłowanje a wubjerće Naličenske znamješka.

Wočińće dialog Naličenske znamješka a čisłowanje a wubjerće Čisłowanje.

Wočińće dialog Naličenske znamješka a čisłowanje a wubjerće Wobraz.

Wočińće dialog Naličenske znamješka a čisłowanje a wubjerće Rozrjad.

Z menijoweje lajsty:

Wočińće Format – Wotstawk… – Rozrjad a lisćina a klikńće na Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rozrjad.

Z bóčnicy:

Wubjerće Předłohi () – wubjerće lisćinowe předłohi – kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać… – rajtark: Rozrjad.

Wočińće Předłohi () – Wotstawkowe předłohi – wočińće kontekstowy meni zapiska a wubjerće Nowy…/Předłohu wobdźěłać… – Rozrjad a lisćina a klikńće na Předłohu wobdźěłać – rajtark: Rozrjad.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wobraz – Přitřihać.

Wubjerće Format – Wobraz – Kajkosće… – rajtark: Přitřihać.

Z kontekstoweho menija:

Wubjerće Přitřihać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Wobraz – Přitřihać.

Wubjerće Přitřihać w meniju Wobraz rajtarka Wobraz.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Přitřihać

Přitřihać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Tekst.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Wotstup.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Format – Aziske fonetiske hłowne znamješka….

Prošu podpěrajće nas!