Datowa banka

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Nastroje – Tabelowy filter….

Napohlad – Objekty datoweje banki – Wotprašowanja

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće – rajtark: Rozšěrjene nastajenja.

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa ODBC abo Adresnik
Wobdźěłać – Datowa banka – Zwiskowy typ….

Tłóčatko za wuběranje šćežki we wšelakich asistentach / tłóčatka Wobdźěłać za někotre zapiski w – LibreOffice – Šćežki.

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa ODBC Wobdźěłać – Datowa banka – Zwiskowy typ….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa Adresnik – LDAP Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa JDBC Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa MySQL Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa dBASE Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa dBASE Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće… a klikńće na Indeksy.

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa Tekst Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki typa MS ADO Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Nastroje – SQL….

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Wotprašowanja.

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele.

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjerće Zasadźić – Tabelowy naćisk… abo Wobdźěłać – Wobdźěłać….

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Tabele. Wubjerće Zasadźić – Tabelowy naćisk… abo Wobdźěłać – Wobdźěłać….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Zasadźić – Wotprašowanje (naćiskowy napohlad).

Klikńće w datajowym woknje datoweje banki na symbol Wotprašowanja a wubjerće potom Wobdźěłać – Wobdźěłać….

Klikńće w datajowym woknje datowje banki na symbol Wotprašowanja a wubjerće Wobdźěłać – Wobdźěłać….
Jeli referencowane pola hižo njeeksistuja, widźiće tutón dialog.

Wočińće wotprašowanski naćisk a wubjerće Zasadźić – Nowa relacija abo klikńće dwójce na zwjazowacu liniju mjez dwěmaj tabelomaj.

Symbol za Tabelu přidać

Tabele zasadźić

Symbol za Nowa relacija

Nowa relacija

Symbol Datowu sadźbu pytać w symbolowymaj lajstomaj Tabela a Formular

Symbol za Datowu sadźbu pytać

Datowu sadźbu pytać

Symbol Sortěrowanski porjad w symbolowymaj lajstomaj Tabela a Formular.

Symbol za Sortěrowanski porjad

Sortěrowanski porjad

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Ćehńće a pušćće tabelu abo wotprašowanje do tabeloweho dźěla datajoweho wokna druheje datoweje banki.

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Zasadźić – Formular.

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Wobdźěłać – Datowa banka – Kajkosće….

Wubjerće w datajowym woknje datoweje banki Nastroje – Poćahi….

Prošu podpěrajće nas!