Meni Napohlad

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Objektowe skalowanje.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Objektowe skalowanje.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Objektowe skalowanje

Objektowe skalowanje

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Skalować a machać.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Skalować a machać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Skalować a machać

Skalować a machać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Přichodne skalować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Přichodne skalować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Přichodne skalować

Přichodne skalować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Předchadne skalować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Předchadne skalować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Předchadne skalować

Předchadne skalować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – 50%.

Wubjerće Napohlad – Měritko – 75%.

Wubjerće Napohlad – Měritko – 100%.

Wubjerće Napohlad – Měritko – 150%.

Wubjerće Napohlad – Měritko – 200%.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – 100%.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Měritko 100%

Měritko 100 %

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Cyła strona.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Cyła strona.

Wubjerće w meniju Napohlad rajtarka Napohlad Cyła strona.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Měritko Cyła strona

Měritko Cyła strona

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Šěrokosć strony.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Šěrokosć strony.

Wubjerće Šěrokosć strony w meniju Napohlad rajtarka Napohlad .

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Šěrokosć strony

Šěrokosć strony skalować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Optimalny napohlad.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Napohlad – Optimalny napohlad.

Wubjerće Optimalny napohlad w meniju Napohlad rajtarka Napohlad .

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Optimalny napohlad skalować

Optimalny napohlad skalować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Měritko – Měritko….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Měritko

Měritko

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty.

Z powjercha z rajtarkami:

Klikńće na menijowe tłóčatko horjeka naprawo a wubjerće Symbolowe lajsty. (powjerch z rajtarkami)

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Standard.

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Nastroje.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – Statusowa lajsta.

Z powjercha z rajtarkami:

Klikńće na tłóčatko Napohlad na rajtarku Napohlad a wubjerće Statusowa lajsta.

Wubjerće Napohlad – Barbowa lajsta.

Klikńće na symbol Hyperwotkaz w symbolowej lajsće Standard a potom na Internet.

Wubjerće Zasadźić – Hyperwotkaz….

Klikńće na symbol Hyperwotkaz w symbolowej lajsće Standard a potom na E-mejl.

Klikńće na symbol Hyperwotkaz w symbolowej lajsće Standard a potom na Dokument.

Klikńće na symbol Hyperwotkaz w symbolowej lajsće Standard a potom na Nowy dokument.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Połna wobrazowka

Połna wobrazowka

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + J

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Datowe žórła

Datowe žórła

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + F4

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Napohlad – HTML-žórło.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol HTML-žórło

HTML-žórło

Wubjerće Napohlad – Lěsyca a pomocne linije.

Wubjerće Napohlad – Łójenske linije (Impress abo Draw).

Prošu podpěrajće nas!