Meni Dataja

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Přehlad we webwobhladowaku.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Nowy.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Nowy.

Wubjerće Nowy z menija horjeka naprawo (☰).

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Nowy

Nowy (symbol typ noweho dokumenta pokazuje).

Ze startoweho centruma:

Klikńće na wotpowědny symbol dokumentoweho typa.

Z tastatury:

+N

Wubjerće Dataja – Nowy – Předłohi.

Tasta Shift++N

Wubjerće Dataja – Nowy – Etikety.

Wubjerće Dataja – Nowy – Etikety – rajtark: Popisy.

Wubjerće Dataja – Nowy – Etikety – rajtark: Format.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki – rajtark: Format.

Wubjerće Dataja – Nowy – Etikety – rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki – rajtark: Nastajenja.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki –rajtark: Medij.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki – rajtark: Wizitki.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki – rajtark: Priwatne.

Wubjerće Dataja – Nowy – Wizitki – rajtark: Wobchodniske.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Wočinić….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Wočinić….

Ze startoweho centruma:

Dataju wočinić

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wočinić

Dataju wočinić

Z tastatury:

+O

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Ze serwera wočinić….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Ze serwera wočinić….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ze serwera wočinić

Ze serwera wočinić

Ze startoweho centruma:

Dataje na serwerje.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Najnowše dokumenty.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Najnowše dokumenty.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Najnowše dokumenty

Najnowše dokumenty

Ze startoweho centruma:

Najnowše dokumenty.

Wubjerće Dataja – Wočinić…, (datajowy typ) Tekst – kodowanje wubrać.

Wubjerće Dataja – Składować jako…, (datajowy typ) Tekst – kodowanje wubrać.

Wubjerće Dataja – Asistenty.

Wubjerće Dataja – Asistenty – List….

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Design strony.

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Wuhotowanje listoweje papjery.

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark:Wućišćane elementy.

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Přijimar a wotpósłar.

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Nohowa linka.

Wubjerće Dataja – Asistenty – List… – rajtark: Mjeno a městno.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Design strony.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Elementy, kotrež so maja zapřijeć.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Wotpósłar a přijimar.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Nohowa linka.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Faks… – rajtark: Mjeno a městno.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad… – rajtark: Design strony.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad… – rajtark: Powšitkowne informacije.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad… – rajtark: Nadpisma, kotrež so maja zapřijeć.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad… – rajtark: Mjena.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad… – rajtark: Dypki dnjoweho porjada.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dnjowy porjad… – rajtark: Mjeno a městno.

Klikńće na Asistent za wutworjenje formulara wužiwać... we woknje datoweje banki.

Klikńće na Asistent za wutworjenje rozprawy wužiwać... we woknje datoweje banki.

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił.

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił – asistent strona 1.

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił – asistent strona 2.

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił – asistent strona 3.

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił – asistent strona 4, zwisk z datowej banku je trěbny.

Klikńće w formularowym naćisku na symbol Skupinske polo w symbolowej lajsće
a wužiwajće myšku, zo byšće wobłuk wutworił – poslednja strona asistenta.

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Dokumentowy konwerter….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Eurokonwerter….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Žórło adresowych datow….

Wubjerće Dataja – Asistenty – Žórło adresowych datow… – rajtark: Přidatne nastajenja

Wubjerće Dataja – Asistenty – Žórło adresowych datow… – rajtark: Tabelowy wuběr

Wubjerće Dataja – Asistenty – Žórło adresowych datow… – rajtark: Titul datoweho žórła

Wubjerće Dataja – Asistenty – Žórło adresowych datow… – rajtark: Pólne přirjadowanje

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Začinić.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Začinić.

Wubjerće Začinić z menija horjeka naprawo (☰).

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Začinić

Začinić

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Předłohi.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Předłohi.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Zrjadowak předłohow

Předłohi

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + N

Ze startoweho centruma:

Klikńće na tłóčatko Předłohi.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Składować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Składować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Składować

Składować

Z tastatury:

Tłóčće +S.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Składować jako….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Składować jako….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Składować jako

Składować jako

Z tastatury:

+Umsch (⇧)+ S.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Kopiju składować….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja, klikńće dołho na Składować a wubjerće potom Kopiju składować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Kopiju składować

Kopiju składować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Dataju na serwerje składować….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Dataju na serwerje składować…

Ze symbolowych lajstow:

Klikńće dołho na symbol Składować a wubjerće Dataju na serwerje składować.

Symbol za Dataju na serwerje składować

Na serwerje składować

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML-dokument. Dialog so awtomatisce wočinja.

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML, stronu 1 asistenta.

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML, stronu 2 asistenta.

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML, stronu 3 asistenta.

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML, stronu 4 asistenta.

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML, stronu 5 asistenta.

Wubjerće w LibreOffice Draw abo LibreOffice Impress Dataja – Eksportować… datajowy typ HTML, stronu 6 asistenta.

Wubjerće Dataja – Eksportować… a potom typ grafikoweje dataje. Dialog so po kliknjenju na Składować wočinja.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Wšě składować.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wšě składować

Wšě składować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Znowa začitać.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Znowa začitać

Znowa začitać

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Kajkosće….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Kajkosće….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za dokumentowe kajkosće

Dokumentowe kajkosće

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Powšitkowny.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Digitalne signatury – Eksistowacy PDF signować.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Eksistowacu PDF-dataju signować.

Wubjerće Eksistowacy PDF signować w meniju Dataja rajtarka Dataja.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Eksistowacy PDF signować

Eksistowacy PDF signować

Wubjerće – LibreOffice – Wěstota a klikńće we wobłuku Certifikatowa šćežka na Certifikat….

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Digitalne signatury – Digitalne signatury….

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Powšitkowny a klikńće na tłóčatko Digitalne signatury….

Wubjerće Nastroje – Makra – Digitalna signatura….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Digitalne signatury.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Digitalna signatura

Digitalna signatura

Ze statusoweje lajsty:

Klikńće na polo Signatura w statusowej lajsće.

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Powšitkowny, klikńće na tłóčatko Digitalne signatury… a potom na tłóčatko Dokument signować….

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Wopisanje.

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Swójske kajkosće.

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Statistika.

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Wěstota.

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: CMIS-kajkosće.

Wubjerće Dataja – Kajkosće… – rajtark: Pismo.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Ćišćerski přehlad.

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Ćišćerski přehlad

Z tastatury:

+ Umsch (⇧) + O

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerski přehlad

Ćišćerski přehlad

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Ćišćerske nastajenja….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćerske nastajenja

Ćišćerske nastajenja

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Pósłać.

Wubjerće Dataja – Pósłać – Dokument jako e-mejl….

Symbol za Dokument jako e-mejl…

Dokument jako e-mejl...

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Eksportować….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Eksportować….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Eksportować

Eksportować

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Eksportować jako.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Eksportować jako

Eksportować jako

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako EPUB eksportować…

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Jako EPUB eksportować

Jako EPUB eksportować

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… – rajtark: Digitalne signatury.

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… – rajtark: Wěstota.

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… – rajtark: Powšitkowny.

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… – rajtark: Spočatne zwobraznjenje.

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… – rajtark: Zwjazanja.

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… – rajtark: Wužiwarski powjerch.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Eksportować jako – Jako PDF eksportować… .

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Jako PDF eksportować

Jako PDF eksportować

Symbol za Direktnje jako PDF eksportować

Direktnje jako PDF eksportować

Wubjerće Dataja – Pósłać – PDF-dataja jako e-mejl….

Wubjerće Dataja – Pósłać – Globalny dokument wutworić.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Ćišćeć….

Z powjercha z rajtarkami:

Wubjerće Dataja – Ćišćeć….

Z tastatury:

Tłóčće +P

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Ćišćeć

Ćišćeć

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – LibreOffice skónčić.

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Skónčić

Skónčić

Z tastatury:

Tłóčće +Q

Wubjerće Dataja – Nowy – Globalny dokument.

Wubjerće Dataja – Wočinić… a potom Tekst CSV.

Wubjerće Daty – Tekst do špaltow… (Calc).

Kopěrujće daty do mjezyskłada a wubjerće potom Wobdźěłać – Wobsah zasadźić – Wobsah zasadźić… (Calc).

Wubjerće Dataja – Eksportować…, jeli je EPS jako datajowy typ wubrany, so tutón dialog awtomatisce wočini.

Wubjerće Dataja – Eksportować…, jeli je PBM, PPM abo PGM jako datajowy typ wubrany, so dialog awtomatisce wočini.

Z menijoweje lajsty:

Wubjerće Dataja – Wersije….

Ze symbolowych lajstow:

Symbol za Wersije

Wersije

Prošu podpěrajće nas!