Tekstowe dataje eksportować

Dialog Tekstowe dataje eksportować wam zmóžnja, eksportowe nastajenja za tekstowe dataje postajić. Dialog so pokazuje, jeli daty tabeloweho dokumenta jako datajowy typ „Tekst CSV“ składujeće, a jeli kontrolny kašćik Filtrowe nastajenja wobdźěłać je w dialogu Składować jako markěrowany.

Pólne nastajenja

Definuje pólne dźělatko, tekstowe dźělatko a znamješkowu sadźbu, kotrež so za tekstowy eksport wužiwaja.

Znamješkowa sadźba

Podawa znamješkowu sadźbu za tekstowy eksport.

Pólne dźělatko

Wubjerće abo zapodajće pólne dźělatko, kotrež datowe pola wotdźěluje.

Tekstowe dźělatko

Wubjerće abo zapodajće tekstowe dźělatko, kotrež kóžde datowe polo wobdawa.

Celowy tekst mjez pazorkami wudać

Eksportuje wšě tekstowe cele z načolnymi a kónčacymi pazorkami, kaž w polu Tekstowe dźělatko podate. Jeli to zmóžnjene njeje, so jenož tekstowe cele do pazorkow stajeja, kotrež znamješko Pólne dźělatko wobsahuja.

Celowy wobsah kaž pokazany składować

Po standardźe so daty jako pokazane składuja, inkluziwnje nałožene ličbne formaty. Jeli kontrolny kašćik markěrowany njeje, so wobsah hrubych datow składuje - kaž w staršich wersijach softwary.

Warnowanski symbol

Wotwisujo wot ličboweho formata móhło składowanje celoweho wobsaha kaž pokazaneho hódnoty pisać, kotrež hižo njedadźa za import jako numeriske hódnoty interpretować.


Kruta špaltowa šěrokosć

Eksportuje wšě datowe pola z krutej šěrokosću.

Prošu podpěrajće nas!