Datajowe formaty XML

LibreOffice po standardźe dataje w datajowym formaće OpenDocument čita a składuje.

Symbol za Notica

Datajowy format OpenDocument (ODF) je standardizowany datajowy format, kotryž so přez wjele softwarowych nałoženjow wužiwa. Móžeće na sydle Wikipedije dalše informacije namakać: wikipedia.org/wiki(OpenDocument.


Mjena datajowych formatow OpenDocument

LibreOffice slědowace datajowe formaty wužiwa:

Dokumentowy format

Datajowa kóncowka

ODF-tekst

*.odt

Tekstowa předłoha ODF

*.ott

Globalny dokument ODF

*.odm

Globalna dokumentowa předłoha ODF

*.otm

HTML-dokument

*.html

Dokumentowa předłoha HTML

*.oth

Tabelowy dokument ODF

*.ods

Tabelowa dokumentowa předłoha ODF

*.ots

Rysowanka ODF

*.odg

Rysowanska předłoha ODF

*.otg

Prezentacija ODF

*.odp

Prezentaciska předłoha ODF

*.otp

ODF-formla

*.odf

Datowa banka ODF

*.odb

Rozšěrjenje LibreOffice

*.oxt


Symbol za Notica

HTML-format format OpenDocument njeje.


Diagram ODF je mjeno datajoweho format za samostatne diagramy. Tutón format z kóncowku *.odc so tuchwilu njewužiwa.

Wuwiće formata OpenDocument

Format OpenDocument so w běhu časa wuwiwa.

ODF-wersija

Datum schwalenja přez OASIS jako standard

Prěnja podpěrowaca wersija softwary

ODF 1.0

01.05.2005

OpenOffice.org 1.1.5 abo StarOffice 7

ODF 1.1

02.02.2007

OpenOffice.org 2.2 abo StarOffice 8 Update 4

ODF 1.2

30.09.2011

OpenOffice.org 3, StarOffice 9, Oracle Open Office

ODF 1.2 rozšěrjeny (modus kompatibelnosće)

LibreOffice 3.5

ODF 1.2 rozšěrjeny

OpenOffice.org 3.2 abo StarOffice 9.2

ODF 1.3

TBD

LibreOffice 7.0

ODF 1.3 rozšěrjeny

LibreOffice 7.0


W aktualnych wersijach móžeće wubrać, hač chceće swoje dokumenty w ODF 1.2 abo ODF 1.0/1.1 (za kompatibelnosć dele) składować. Wubjerće – Začitać/Składować – Powšitkowne a potom wersiju ODF-formata.

Symbol Pokiw

Jeli chceće druhi datajowy format jako standard definować, wubjerće Začitać/Składować – Powšitkowne, zo byšće alternatiwne datajowe formaty za kóždy dokumentowy typ LibreOffice namakał.


Struktura XML-dataje

Dokumenty w datajowym formaće OpenDocument so jako komprimowane Zip-archiwy składuja, kotrež XML-dataje wobsahuja. Zo byšće sej XML-dataje wobhladał, móžeće dataju OpenDocument z dekomprimowacym programom wočinić. Slědowace dataje a zapisy su w datajach OpenDocument wobsahowane:

  1. Tekstowy wobsah dokumenta je w dataji content.xml.

    Po standardźe so content.xml bjez formatěrowanskich elementow kaž zasunjenja abo łamanja linkow składuje, zo by so čas za składowanje a wočinjenje dokumenta miniměrował. Wužiwanje zasunjenjow a łamanjow linkow da so w ekspertowych nastajenjach aktiwizować, hdyž kajkosć /org.openoffice.Office.Common/Save/Document PrettyPrinting na true stajeće.

  2. Dataja meta.xml metainformacije dokumenta wobsahuje, kotrež móžeće pod Dataja – Kajkosće… zapodać.

    Jeli dokument z hesłom składujeće, so dataja meta.xml njezaklučuje.

  3. Dataja settings.xml dalše informacije wo nastajenjach za tutón dokument wobsahuje.

  4. W dataji styles.xml namakaće předłohi, kotrež na dokument nałožuja a kotrež móžeće we woknje Předłohi widźeć.

  5. Dataja meta-inf/manifest.xml strukturu XML-dataje wopisuje.

Přidatne dataje a rjadowaki móža w zipowanym datajowym formaće wobsahowane być.

Definicija XML-formatow

Šemy za formaty OpenDocument dadźa so na websydle www.oasis-open.org namakać.

Prošu podpěrajće nas!