Menijowe přikazy

Symbol za Notica

Wokno, kotrež dokument wobsahuje, kotryž chceće wobdźěłać, dyrbi so wubrać, zo bychu so menijowe přikazy wužiwali. Runje tak dyrbiće objekt w dokumenće wubrać, zo byšće menijowe přikazy wužiwał, kotrež su z objektom zwjazane.


Warnowanski symbol

Menije su wot konteksta wotwisne. To woznamjenja, zo te menijowe zapiski su k dispoziciji, kotrež su za aktualne dźěło relewantne. Jeli kursor je w teksće, su wšě menijowe zapiski k dispoziciji, kotrež su za wobdźěłowanje trěbne. Jeli sće grafiku w dokumenće wubrał, widźiće wšě menijowe zapiski, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće grafiki wobdźěłał.


Prošu podpěrajće nas!