Kontekstowe menije

Wutřihać

Wutřihuje wubrany objekt a składuje jón w mjezyskładźe. Objekt da so zaso z mjezyskłada zasadźić, hdyž Zasadźić wužiwaće.

Zasadźić

Zasadźuje element, kotryž sće do mjezyskłada přesunył, do dokumenta. Tutón přikaz da so jenož wuwołać, jeli wobsah mjezyskłada da so na aktualnej poziciji kursora zasadźić.

Zasadźić

Wočinja podmeni w galeriji, hdźež móžeće mjez Kopěrować a Zwjazanje wubrać. Wubrany galerijowy objekt so pak do aktualneho dokumenta kopěruje pak zwjazanje so wutwori.

warning

Jeli sće objekt w swojim dokumenće wubrał, nowe zasadźenje wubrany objekt wuměni.


Pozadk

Zasadźuje wubrany wobraz jako pozadkowu grafiku. Wužiwajće zapiskaj podmenija Strona abo Wotstawk, zo byšće definował, hač grafika měła cyłu stronu abo jenož aktualny wotstawk pokryć.

Kopěrować

Kopěruje wubrany element do mjezyskłada.

Zhašeć

Zhaša aktualny wuběr. Jeli wjacore objekty su wubrane, so wšě zhašeja. W najwjace padach so wobkrućenske prašenje jewi, prjedy hač so objekty zhašeja.

Objekt so pak fyzisce z datoweho nošaka zhaša pak objektowe pokazanje so wotstroni, wotwisujo wot konteksta.

Jeli Zhašeć wuběraće, mjeztym zo sće w galeriji, so zapisk z galerije zhaša, ale dataja sama njedótknjena wostawa.

Wočinić

Wužiwajće přikaz Wočinić, zo byšće wubrany objekt w nowym nadawku wočinił.

Přemjenować

Zmóžnja wubrany objekt, kotryž so ma přemjenować. Po wuběranju Přemjenować so mjeno wuběra a nowe mjeno da so direktnje zapodać. Wužiwajće šipkowe tasty, zo byšće kursor na spočatk abo kónc mjena stajił, zo byšće dźěl mjena zhašał abo přidał abo poziciju kursor změnił.

Aktualizować

Aktualizuje napohlad we woknje abo we wubranym objekće.

Přehlad

Wubrany element so w galeriji w maksimalnej wulkosći pokazuje. Klikńće dwójce na přehlad, zo byšće so k normalnemu galerijowemu napohladej wróćił.

Zwjazanje wutworić

Tutón přikaz da so aktiwizować, jeli objekt je wubrany. Zwjazanje z mjenom „Zwjazanje z xxx“ (xxx mjeno objekta reprezentuje) so direktnje w zapisu wubraneho objekta wutwori.

Prošu podpěrajće nas!