Přetworjenje měrjenskich jednotkow

W někotrych dialogach móžeće měrjenske hódnoty do zapodawanskich polow zapodać. Jeli jenož numerisku hódnotu zapodawaće, so standardna měrjenska jednotka wužiwa.

Definujeće standardnu měrjensku jednotku za tekstowe dokumenty Writer w dialogu, kotryž w – LibreOffice Writer – Powšitkowne namakaće. Za Calc, Draw a Impress wočinjeće dokument toho typa a potom wotpowědnu stronu Powšitkowne kaž za Writer.

W zapodawanskich polach za jednotki dołhosće móžeće tež skrótšenku jednotki po slědowacej lisćinje přidać:

Skrótšenka jednotki

Rozjasnjenje

mm

Milimeter

cm

Centimeter

in abo ″

Cól

pi

Pika

pt

Dypk


Slědowace formle jednotki přetworjeja:

Wočińće na přikład w tekstowym dokumenće Format – Wotstawk… – Zasunjenja a wotstup. Zo byšće aktualny wotstawk wo jedyn cól zasunył, zapodajće 1 in abo 1" do pola „Před tekst“. Zo byšće wotstawk wo 1 cm zasunył, zapodajće 1 cm do zapodawanskeho pola.

Symbol Pokiw

Zo byšće daty dowoleny maksimum abo minimum zapodał, klikńće na aktualnu hódnotu a tłóčće potom tastu Bild horje (↑) abo Bild dele (↓).


Prošu podpěrajće nas!