Strona

Tutón meni přikazy za rjadowanje a nawigaciju rysowanskich stronow skići.

Nowa strona

Zasadźuje prózdnu stronu za wubranej stronu.

Stronu podwojić

Zasadźuje kopiju aktualneje strony za aktualnej stronu.

Zasadźće /objekty z dataje

Zmóžnja wam, cyłu dataju abo wěste elementy do dataje zasadźić.

Stronu přemjenować

Postajće nowe mjeno za stronu.

Stronu zhašeć

Aktualnu stronu zhašeć.

Pozadkowy wobraz składować

Składuje pozadkowy wobraz aktualneje .

Pozadkowy wobraz nastajić

Wobrazowy pozadk nastajić.

Kajkosće

Nastaja wusměrjenje strony, kromy strony, pozadk a druhe nastajenja wuhotowanja.

Předłoha strony

Pokazuje dialog K dispoziciji stejace folijowe předłohi, hdźež móžeće wuhotowansku šemu za aktualnu stronu wubrać. Objekty w designje strony so za objektami w aktualnej stronje zasadźuja.

Nowa předłoha

Předłohu zhašeć

Pozadk předłohi

Objekty předłohi

Elementy předłohi

Přesunyć

Nawigacija po stronje

Wočinja podmeni za nawigaciju po stronje.

Prošu podpěrajće nas!