Symbolowe lajsty

Tutón wotrězk přehlad symbolowych lajstow skići, kotrež su w LibreOffice Draw k dispoziciji.

Tutón přehlad standardnu konfiguraciju symboloweje lajsće za LibreOffice wopisuje.

Symbolowa lajsta Standard

Symbolowa lajsta Standard je w kóždym nałoženju LibreOffice k dispoziciji.

Symbolowa lajsta Rysowanka

Symbolowa lajsta Rysowanka najwažniše rysowanske nastroje wobsahuje.

Symbolowa lajsta Pytać

Symbolowa lajsta Pytać da so wužiwać, zo by wobsah dokumentow LibreOffice spěšnje přepytała.

Symbolowa lajsta Linija a pjelnjenka

Symbolowa lajsta „Linija a pjelnjenka“ přikazy a nastajenja wobsahuje, kotrež móžeće w aktualnym napohledźe nałožić.

Symbolowa lajsta Tabela

Symbolowa lajsta Tabela funkcije wobsahuje, kotrež trjebaće, hdyž z tabelemi dźěłaće. Jewi so, hdyž kursor do tabele pohibujeće.

Symbolowa lajsta Tekstowe formatěrowanje

Zo byšće symbolowu lajstu Tekstowe formatěrowanje pokazał, stajće kursor w tekstowym objekće.

Symbolowa lajsta Wobraz

Wužiwajće symbolowu lajstu Wobraz, zo byšće nastajenja barba, kontrast a swětłośc za wubrane objekty nastajił.

Symbolowa lajsta Dypki wobdźěłać

Symbolowa lajsta Dypki wobdźěłać so jewi, hdyž polygon wuběraće a na Dypki wobdźěłać klikaće.

Symbolowa lajsta Nastajenja

Wubjerće Napohlad – Symbolowe lajsty – Nastajenja, zo byšće symbolowu lajstu Nastajenja pokazał.

Color Bar

Show or hide the Color bar. To modify or change the color table that is displayed, choose Format - Area, and then click on the Colors tab.

Statusowa lajsta

Statusowa lajsta informacije wo wašim dokumenće pokazuje, mjez nimi tuchwilu wubrany objekt. Móžeće na někotre zapiski statusoweje lajsty dwójce kliknyć, zo byšće přisłušne dialogowe wokno wočinił.

3D-nastajenja

Symbolowa lajsta 3D-nastajenja kajkosće wubranych 3D-objektow wodźi.

Fontwork

Symbolowa lajsta Fontwork so wočinja, hdyž objekt Fontwork wuběraće.

Zasadźić

Prošu podpěrajće nas!