Napohlad

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež pokazanje dokumenta na wobrazowce wodźa, wužiwarski powjerch měnjeja a maja přistup k wobłukam bóčnicy.

Normalny

K normalnemu napohladej strony přeńć.

Globalna předłoha

Přeńdźe ke globalnemu napohladej.

Wužiwarski powjerch

Wočinja dialogowe polo za wuběranje wuhotowanja wužiwarskeho powjercha.

Toolbars

Opens a submenu to show and hide toolbars. A toolbar contains icons and options that let you quickly access LibreOffice commands.

Status Bar

Shows or hides the Status bar at the bottom edge of the window.

Pokazajće abo schowajće .

Lineale

Pokazuje abo chowa lineale na hornjej a lěwej abo prawej kromje dźěłoweho wobłuka.

Grid and Help Lines

Toggle the visibility of grid points and guide lines to help object moving and precise position in the current page.

Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Komentary

Přispomnjenki na stronje pokazać abo schować.

Barba/Wotsćiny šěrje

Pokazuje folije w barbje, wotsćinach šěrje abo čornoběły.

Sidebar

The Sidebar is a vertical graphical user interface that primarily provides contextual properties, style management, document navigation, media gallery and more features.

Předłohi

Wočinja bóčnicu Předłohi, kotraž k dispoziciji stejace předłohi za grafiki a prezentacije nalistuje, kotrež móžeće nałožić a wobdźěłać.

Gallery

Opens the Gallery deck of the Sidebar, where you can select images and audio clips to insert into your document.

Nawigator

Wočinja nawigator, hdźež móžeće spěšnje k druhim folijam skočić abo so mjez wočinjenymi datajemi pohibować.

Color Bar

Show or hide the Color bar.

Přesunyć

Wužiwajće to, zo byšće poziciju strony we woknje přesunył. Hdyž nastajenje je aktiwne, so napohlad pokazowaka myški změni. Klikńće na stronu a ćehńće ju do požadaneje pozicije.

Měritko

Opens the Zoom & View Layout dialog to let you set the zoom factor to display the current document.

Prošu podpěrajće nas!