Menije

To je wopisanje wšěch menijow, podmenijow a jich dialogow LibreOffice Draw.

Symbol za Notica

Wokno, kotrež dokument wobsahuje, kotryž chceće wobdźěłać, dyrbi so wubrać, zo bychu so menijowe přikazy wužiwali. Runje tak dyrbiće objekt w dokumenće wubrać, zo byšće menijowe přikazy wužiwał, kotrež su z objektom zwjazane.


Warnowanski symbol

Menije su wot konteksta wotwisne. To woznamjenja, zo te menijowe zapiski su k dispoziciji, kotrež su za aktualne dźěło relewantne. Jeli kursor je w teksće, su wšě menijowe zapiski k dispoziciji, kotrež su za wobdźěłowanje trěbne. Jeli sće grafiku w dokumenće wubrał, widźiće wšě menijowe zapiski, kotrež móžeće wužiwać, zo byšće grafiki wobdźěłał.


Dataja

Tutón meni powšitkowne přikazy za dźěło z dokumentami Draw wobsahuje, na přikład wutworić, wočinić, začinić a ćišćeć. Zo byšće LibreOffice Draw začinił, klikńće na Skónčić.

Wobdźěłać

Přikazy w tutym meniju so za wobdźěłowanje dokumentow Draw wužiwaja (na přikład za kopěrowanje a zasadźowanje do mjezyskłada).

Napohlad

Tutón meni přikazy wobsahuje, kotrež pokazanje dokumenta na wobrazowce wodźa, wužiwarski powjerch měnjeja a maja přistup k wobłukam bóčnicy.

Zasadźić

Tutón meni wam zmóžnja, elementy, na přikład grafiki a łójenske linije, do dokumentow Draw zasadźić.

Format

Wobsahuje přikazy za formatěrowanje wuhotowanja a wobsaha wašeho dokumenta.

Strona

Tutón meni přikazy za rjadowanje a nawigaciju rysowanskich stronow skići.

Twar

Tutón meni rjadowanje twarowych objektow skići.

Nastroje

Wokno

Wobsahuje přikazy za wobchadźenje z dokumentowymi woknami a za jich pokazanje.

Pomoc

Meni Pomoc wam zmóžnja, system pomocy LibreOffice startować a wodźić.

Prošu podpěrajće nas!