Tekst přidać

Su wjacore tekstowe typy , kotrež móžeće rysowance abo prezentaciji přidać:

Tekstowe polo přidać

 1. Klikńće na symbol Tekst Symbol za tekst a pohibujće pokazowak myški do městna, hdźež chceće tekstowe polo zasadźić.

 2. Rozćehńće tekstowe polo do wulkosće, kotruž chceće w swojim dokumenće měć.

 3. Zapodajće abo zasadźće swój tekst do tekstoweho pola.

Klikńće dwójce na tekst, zo byšće jón wobdźěłał abo tekstowe kajkosće kaž na přikład pismowu wulkosć abo pismowu barbu formatěrował. Klikńće na ramik tekstoweho pola, zo byšće objektowe kajkosće kaž ramikowu barbu abo poziciju před abo za druhimi objektami wobdźěłał.

Tekst wobłukam přiměrić

 1. Wutworće tekstowe polo, kaž je so w krokach horjeka wopisało.

 2. Wubjerće z wubranym objektom Format – Tekstowe atributy…. Dialog Tekst so wočini.

 3. Wotstrońće hóčku z kontrolneho kašćika Wysokosć tekstej přiměrić na rajtarku Tekst a wubjerće potom kontrolny kašćik Wobłukej přiměrić. Klikńće na W porjadku.

 4. Nětko móžeće wulkosć tekstoweho pola změnić, zo byšće wulkosć a twar tekstowych znamješkow změnił.

Legenda

Klikńće dwójce na někajku grafiku, zo byšće grafice tekst přidał.

Zo byšće poziciju teksta postajił, wužiwajće nastajenja w Format – Tekstowe atributy….

 1. Klikńće na přikład na šipk pódla symbola Legendy symbola za legendy, zo byšće symbolowu lajstu Legendy wočinił.

 2. Wubjerće legendu a pohibujće pokazowak myški do městna, hdźež so ma legenda započeć.

 3. Ćehńće, zo byšće legendu rysował.

 4. Zapodajće tekst.

Tekst kopěrować

 1. Wubjerće tekst w swojim dokumenće Writer.

 2. Kopěrujće tekst do mjezyskłada (Wobdźěłać – Kopěrować).

 3. Klikńće na stronu abo foliju, na kotrejž chceće tekst zasadźić.

 4. Zasadźće tekst z pomocu Wobdźěłać – Zasadźić abo Wobdźěłać – Wobsah zasadźić.

  Z pomocu Wobsah zasadźić móžeće tekstowy format wubrać, kotryž so ma zasadźić. Wotwisujo wot formatow, móžeće rozdźělne tekstowe atributy kopěrować.

Tekst importować

 1. Klikńće na stronu abo foliju, na kotrejž chceće tekst importować.

 2. Wubjerće Zasadźić – Dataja….

 3. Wubjerće tekstowu dataju (*.txt) abo HTML-dataju a klikńće na Zasadźić. Dialog Tekst zasadźić so wočini. Klikńće na W porjadku, zo byšće tekst zasadźił.

Prošu podpěrajće nas!